Българската коледа

Емоциите - спътник за цял живот!

От името на нуждаещите се Ви благодарим за Вашия избор да се присъедините към дарителската кампания ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

Вие избрахте да направите дарение за „Емоциите - спътник за цял живот!” с извършване на плащане в реално време с електронната платежна система на Dir.bg.

Ако вече имате потребителско име и парола в dir.bg, моля да ги въведете и да следвате стъпките за извършване на Вашето дарение. В случай че нямате регистрация, моля да се регистрирате като нов потребител oт линка по-долу.
 
Потребителско име (ID):
Парола:    Забравена парола


Нов потребител - Регистрация!

Ако предпочитате да направите банков превод, данните за превод са:

Получател/Титуляр: SOS Детски селища България
IBAN: BG76RZBB91551060353913
BIC:RZBBBGSF
При банка:Райфайзенбанк България
Основание за плащане:Избери, за да помогнеш


Ако желаете да дарите онлайн и имате активна регистрация в Райфайзен ОНЛАЙН, натиснете ТУК »

Проектът „Емоциите - спътник за цял живот“ е насочен към преодоляване на трудности в емоционалното развитие. Емоционално-поведенческите трудности сред децата и юношите са в основата на проявяващите се все по-често отклонения в поведението им. Сред факторите, водещи до различни емоционално-поведенчески прояви, са липсата на социални умения поради неглижиране, раздяла в семейството, загуба, бедност и други. Тези фактори предизвикват затруднена адаптация на децата в различна социална среда (училище, приятели, извънкласни форми и други), и водят до несправяне с учебния материал, нарастване на агресията, отпадане от образователната система и т.н. Много от днешните деца нямат изградени стабилни социални умения, което да им позволи да реагират адекватно в различни житейски ситуации. Развитието на социални умения е важно за подрастващите, за да се научат да разпознават и осъзнават емоциите си и да контролират чувствата и постъпките си. Бенефициенти по проекта „Емоциите - спътник за цял живот“ са 250 деца на възраст от 3 до 18 години от общините София, Перник, Велико Търново и Габрово. Проектът ще се реализира чрез: организиране и провеждане на групови обучителни сесии за младежи, загубили грижата на своите семейства и настанени в Центрове за настаняване от семеен тип; групова психо-социална работа за деца в избрани училища, която има за цел подобряване социалните умения на децата и включва: * организиране на Социална работилница за превенция на насилието - работа с класове, в които е установена нужда за подобряване на общуването чрез развиване на социални умения и снижаване на нивото на агресия между децата; * групова работа по наша методика -„Научи ме как….“, която е със социална насоченост и има за цел да подобри социалните умения на децата в общността; * провеждане на тренинги за деца в училищата за изграждане на умения за работа в екип, вземане на колективни решения, делегиране на права и отговорности; * открити уроци, подготвени от учениците, по тема от учебния материал; учениците ще планират представянето си, като разпределят отговорностите помежду си и изнесат урока пред педагози и други деца от учебното заведение * Творческо ателие за малки и големи, предлагащо дейности за деца и родители за развитие на връзката дете-родител и предаване на социален опит чрез арт техники. В процеса на реализиране на проекта ще се проведат индивидуални психологически консултации за деца и техните родители за преодоляване на емоционално-поведенчески проблеми. Дейностите са свързани и с подкрепа за деца от бедни семейства, която ще включва финансова подкрепа за включване в курсове и извънкласни форми по интереси (спорт, музика, изкуства, и др.), посещения на изложби, музеи, театър и други дейности, организирани от училище; заплащане на такси за зелени училища и лагери, чрез които децата опознават света, за да имат възможност да придобият нови умения за общуване с връстници извън близкото семейно обкръжение и общност.

Избери, за да помогнеш!